Yorum yapılmamış

İmar Affı Nedir?

İmar Affı Nedir?

Kaçak olarak yapılan yapılardan yasada belirtilen koşullara uygun olanlarının affına “İmar affı” denir.

Anayasa Mahkemesi’nde ise imar affı şu şekilde ifade edilmektedir: “Suç sayılan eylemi değil, cezayı ve ceza davası açılmasını ortadan kaldırır. Af, bağışlamadır ve hiçbir zaman eylemi meşru görme değildir. Dayandığı olayların anayasaya uygun olduğu, hukuk dışı bulunmadığı ve bunun sonucu olarak meşru ve suç sayılmaması gerektiği bir mana taşımamalıdır.”

Devamı