Yorum yapılmamış

Haciz

Haciz

Bir alacaklının başvuru yapması üzerine üzerine, alacağın ödenmesi için borçlu kişinin parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konulması işlemine haciz denir.

Tüm haciz talepleri icra müdürlüğüne talep dilekçesi ile yapılır. Borçlunun şirket olması halinde de aynı işlemler yapılır. Şirket hissesinin haczi ile borçlu şirketin malvarlığının haczi farklı şeylerdir.

Devamı