Yorum yapılmamış

Kat irtifakı ve kat mülkiyet kaydı

Mülk sahibinin haklarını korumak için mülkün mülkiyetinin bir kaydını almak gerekir. Mülkün mülkiyetinin kaydı, malikin binanın belirlenen katında mülkiyet hakkına sahip olduğunu göstermek için alınan belgedir.

kat irtifakı

“Kat irtifakı” adında başka bir kayıt daha var ve buna Türkçe (Kat irtifakı) deniyor ve inşaat müteahhitinin genellikle proje için gerekli finansmanı sağlamak için hazırladığı. (Tabu), tapuya (Tabu) tam bir tapu değil, irtifak teminatının niteliğini veren, bu tür gayrimenkul belgesi, tam bir tapu alınmadan önce geçilmesi gereken aşama ve irtifak hakkı olarak tanımlanır. Senet, kurulacak inşaatta senet sahibinin sıfatını veya belirli bir arsa üzerinde kimin oluşturmaya başlayacağını ve kimlerin olduğunu kanıtlar Henüz tamamlanmamış ancak Emlak Departmanı kayıtlarında tespit edilmiştir. (Tabu), her bir bölümünün yerini ve numarasını ve sahibini belirten,

İnşaat müteahhitleri

İnşaat müteahhitleri, genellikle bu sicil aracılığıyla alıcıya satılacak yapının özelliklerini, detaylarıyla birlikte özelliklerin doğru bir şekilde belirtildiği bir biçimde gösterirken diğer yandan tapu sicil belgesinin alınması gerekir. çünkü bu belge mülk sahibinin konut ruhsatı almasını sağlar.

Kat mülkiyeti ile ilgili olarak 2007 yılında çıkarılan ve 27 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5711 sayılı kanun, kat mülkiyeti kaydının alınması gerektiğine işaret etmekte ve kanun, kayıt yaptırmayan mal sahiplerine para cezası uygulanacağını belirtmektedir. mülk ve bir kayıt belgesi Güverte özelliği edinin.

Yorumlar (0)