Yorum yapılmamış

Dönüm nedir?

Dönüm nedir?

Türkiye’de en sık kullanılan yüzölçümü birimlerinden biri “dönüm”. 1945 yılı öncesinde dönüm, 918 m2’lik alana denk gelen bir ölçü birimi olarak kullanılıyordu. Ancak metrik sisteme geçildikten sonra, dönümün metrekareye çevrilmesinde zorluklar yaşanmaya başlandı. Bu nedenle 1945 yılında çıkarılan bir yasayla bu birimin hesaplamalarındaki karışıklık giderildi.

Dönüm nedir? 1 dönüm kaç metrekaredir?

Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre 1 dönüm 1000 metrekare olarak kabul edildi.

Yorumlar (0)