Yorum yapılmamış

Boru Hattı Yapım Aşamaları

Boru Hattı İnşaatı, boruların amaçlarına hizmet etmek için döşenmearacıdır. İki tür boru hattı vardır: Sıvı ve Gaz. Her iki boru hattının da inşası benzer. Büyük ölçekli kros boru hattının inşası çok sayıda faaliyeti kapsamaktadır.Boru Hattı İnşaat adımları genel olarak aşağıdaki üç kategoriye sınıflandırılabilir:

 

Boru Hattı Ön İnşaat Faaliyetleri
Boru hattı ön yapım faaliyetleri aşağıdakileri içerecektir:

 • Keşif Araştırması
  Detaylı Mühendislik Anketi
  İzinler ve İzinler
  Cadestral Anketi
  Yol Hakkının Kazanılması (ROW)
  Tekrarlayıcı İstasyonlar ve Blok Vanalar için Arazi Alımı
  QA/QC prosedürünün onayı

Keşif Araştırması
Keşif araştırmasının temel hedefleri,
Boru hattı güzergahını oluşturmak için
Kalabalık alanlardan, ormanlardan ve madencilik alanlarından kaçınmak için
Geçiş sayısını minimumda tutmak için
ROW’a kolay yaklaşılabilirlik sağlamak için
Varsa varolan ROW kullanımı.
Keşif araştırması aşağıdaki faaliyetlerle gerçekleştirilir:

Önemli kontrol noktalarını kapsayan site ziyaretleri
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) paketleri
Boru hattı güzergahını oluşturmak için
Kalabalık alanlardan, ormanlardan ve madencilik alanlarından kaçınmak için
Geçiş sayısını minimumda tutmak için
ROW’a kolay yaklaşılabilirlik sağlamak için
Varsa varolan ROW kullanımı.
Keşif araştırması aşağıdaki faaliyetlerle gerçekleştirilir:

Keşif araştırmasından elde edilen bilgiler arasında

1’deki rota haritası : 10.000,00 ölçekli
Yükseklik, arazi, yapı malzemeleri maliyeti gibi saha verileri
Önemli geçişlerin türü ve sayısı

Boru Hattı İnşaatı İçin Detaylı Mühendislik Araştırması
Boru hattı inşaatı için ayrıntılı mühendislik etüdü aşağıdaki faaliyetleri içerir:

Rota Anketi
Zemin Profil Araştırması
Geçiş Detayları
Hidrolojik verilerin toplanması
Arazi, toprak ve mahsul deseninin türüne ilişkin verilerin toplanması
Toprak Direnci Anketi
Ayrıntılı mühendislik araştırmalarından elde edilen veriler,

Rota haritaları 1: 50.000 ölçekli
1 profil haritaları: 25.000 ölçekli
1’de geçiş detayları: 200 ölçekli
Toprak Direnci Raporu
Boru Hattı İnşaatı İzni ve İzinleri
Boru hattı inşaatı için gerekli genel izinler şunlardır:

Demiryolları
Yol
Kanallar ve kanalizasyonlar
Panchayats
Diğer ajanslar
Boru hattı inşaatı için gerekli yasal izinler şunlardır:

Çevre & Orman Temizliği
Devlet Kirlilik Kontrol Kurulu Temizliği
Patlayıcıların Baş Kontrolörü
Boru hattı yapım güzergahı için Cadestral Etüdü
İnşaat boru hattı güzergahının Cadestral etüdü aşağıdakilerin toplanmasını içerir:

Köy haritalarının toplanması
IP/TP’lerin transferi ve 18 metre lik işaretleme. köy haritalarında ROW genişliği
Satın alma için işaretlenmiş önerilen 18 metre ROW altında düşen arsaların belirlenmesi
Çizim alanlarının hesaplanması
Arsa sahibinin adı ve adreslerinin toplanması
Farklı mahsuller için arazi fiyatlarının, mahsul veriminin ve oranlarının toplanması
Boru hattı inşaatı için ROW’un satın alınması
Arazi edinimi personelinin konumlandırılması ve Yetkili Merciin tebliği
Arazi tarifesinin hazırlanması ve tebliği
Toprak Sahiplerine Tebligat
Toprak sahiplerinin itirazlarının dinlenmesi
Zamanlamanın hazırlanması ve bildirilmesi
Tazminat ın verilmesi ve ödenmesi
Tazminat
Arazi maliyetinin %10 arazi tazminat
Kırpma tazminatı
Ayakta ekinler
Tahmin ürünü ekinler
Araziler bakımından fesih işlemine ilişkin bildirimin hazırlanması ve aynı

Yorumlar (0)