Yorum yapılmamış

Balon Ödemesi Nedir

Balon Ödemesi Nedir

 

Tanım: Balon ödemesi, bir krediye, ipoteğe veya ticari bir krediye iliştirilen toplu ödemedir. Bu ödeme genellikle kredi döneminin sonuna doğru yapılır. Balon ödemesi, aylık olarak kredi için ödeyebileceğinizden daha yüksektir.

Açıklama: Balon ödemesi hem sabit hem de esnek faiz yapısının bir parçası olabilir. Borçlu, bir krediye balon ödemesi ekleyerek borçlu tarafından aylık olarak yapılan faiz ödemesini azaltabilir. Bu ancak kredinin tamamı amorti edilmediği için mümkün olabilir.
Devamı

Yorum yapılmamış

Cebri Satış Nedir?

Cebri Satış Nedir?

Cebri satış, kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, gereğinde zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları olarak anlatılabilir özetle.

Devamı

Yorum yapılmamış

Depozito Nedir?

Depozito Nedir?

Ev ya da işyeri kiralamak için uzun süren bir araştırma gerekir. Beklentileri karşılayan ve kriterlere uygun bir ev bulunduğunda sıra onu kiralamak için gerekli olan prosedürlere gelir. Kira depozitosu bu prosedürlerin en önemlilerinden biridir.
Devamı

Yorum yapılmamış

Dönüm nedir?

Dönüm nedir?

Türkiye’de en sık kullanılan yüzölçümü birimlerinden biri “dönüm”. 1945 yılı öncesinde dönüm, 918 m2’lik alana denk gelen bir ölçü birimi olarak kullanılıyordu. Ancak metrik sisteme geçildikten sonra, dönümün metrekareye çevrilmesinde zorluklar yaşanmaya başlandı. Bu nedenle 1945 yılında çıkarılan bir yasayla bu birimin hesaplamalarındaki karışıklık giderildi.

Devamı

Yorum yapılmamış

Dubleks Daire Nedir?

Dubleks Daire Nedir?

 

Dubleks, evlerin nasıl düzenlendiğine bakılmaksızın, bir binada iki birimi olan çok aileli bir evdir. Üniteler yan yana veya üst üste istiflenebilir.

Dubleks binalar ayrıca her birim için iki ayrı girişe sahiptir. Bu, her kiracının kendi girişi olduğu anlamına gelir. Bir evde, bir üst katta ve bir alt katta farklı yaşam alanlarına giren yan yana iki kapılı bir ev dubleks örneğidir. Bu iki ayrı birim tipik olarak boyut olarak benzerdir.

Devamı

Yorum yapılmamış

Haciz

Haciz

Bir alacaklının başvuru yapması üzerine üzerine, alacağın ödenmesi için borçlu kişinin parasına, aylığına ya da malına icra dairesince el konulması işlemine haciz denir.

Tüm haciz talepleri icra müdürlüğüne talep dilekçesi ile yapılır. Borçlunun şirket olması halinde de aynı işlemler yapılır. Şirket hissesinin haczi ile borçlu şirketin malvarlığının haczi farklı şeylerdir.

Devamı

Yorum yapılmamış

İmar Affı Nedir?

İmar Affı Nedir?

Kaçak olarak yapılan yapılardan yasada belirtilen koşullara uygun olanlarının affına “İmar affı” denir.

Anayasa Mahkemesi’nde ise imar affı şu şekilde ifade edilmektedir: “Suç sayılan eylemi değil, cezayı ve ceza davası açılmasını ortadan kaldırır. Af, bağışlamadır ve hiçbir zaman eylemi meşru görme değildir. Dayandığı olayların anayasaya uygun olduğu, hukuk dışı bulunmadığı ve bunun sonucu olarak meşru ve suç sayılmaması gerektiği bir mana taşımamalıdır.”

Devamı

Yorum yapılmamış

İstimlak

İstimlak

Özel mülkiyetlerde bulunan gayrimenkullerin kamuya fayda sağlamak amacıyla satın alınarak imar planları doğrultusunda park, yol, metro, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark mezarlık alanı gibi kamu hizmet alanları yapılmasına “İstimlak” denir.

İstimlak yapılan, devlet veya kamu tüzel kişilerinin yetkileri ile satın alınan gayrimenkulün bedeli, kanunen belirlenen koşullara göre tespit edilip peşin ödenir.

Devamı

Yorum yapılmamış

İstinat Duvarı nedir?

İstinat Duvarı nedir?

İstinat duvarı, arkasındaki toprağı tutmak için tasarlanmış bir yapıdır. Bu, yapıların veya arka bahçe unsurlarının inşa edilmesi için kullanılacak bir arsa ve düz alanların derecesinde değişikliklere izin verir.

Devamı

Yorum yapılmamış

Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Son dönemde Türkiye’deki neredeyse herkesin yakından ilgilendiği, apartman ve site yönetimi toplantılarının birinci gündem maddesi olan kentsel dönüşüm,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 16/5/2012 tarihinde çıkartmış olduğu kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen 6306 sayılı  “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” yasasıdır.

Devamı